Test av video fra YouTube

Denne lar seg ikke vise på amerikanskfotball.tnfj.com, med henvisning til at det er innhold fra NFL. Dette er en test på et annet subdomene for å sjekke om amerikanskfotball.tnfj.com er på en svarteliste for embedding satt opp av NFL.

Test:

Test